+421 908 220618
Ubytovacie & Stravovacie Služby
už 22 rokov sme tu pre Vás

Bankové spojenie

Banka: VUB banka - Všeobecná úverová banka
Názov: Emília Ondrošová
Číslo: SK32 0200 0000 0032 2473 5659
BIC: SUBASKBX